“Шанс 2000” ООД разполага с постоянен екип от висококвалифицирани работници и ръководители, които преди създаването на фирмата, са извършвали основни ремонти на стъкларски пещи в "Дружба"АД, гр.Пловдив, стъкларски заводи в гр.Елена, в гр.Перник, в гр.Разград и други. Извършвали сме пещостроителни и изолационни работи в МДК в гр.Пирдоп, ТЕЦ "Марица - Изток 2" в гр.Раднево, както и основни ремонти на котли в гр.Кричим, с.Ягодово, с.Катуница, с.Йоаким Груево и други.

 

 В областта на високото строителство работниците и ръководителите имат дълъг стаж преди постъпването си във фирмата, като са работили на обекти в България и Русия към "Главбулгарстрой" с немски инвеститори при изграждането на търговски център в гр. Москва, жилищни блокове в Русия, банка "ДСК" в гр.Съединение, жилищно строителство и реконструкция на нов център в гр.Смолян, изграждане на почивна станция "Копривките" и други.

 

 


През изминалите години фирмата ни е работила на следните големи обекти в областта на промишленото строителство:

  1. Извършване основен ремонт на електро дъгова пещ в "Електростомана", гр.Карлово
     
  2. Имаме над 40 броя аварийни ремонти при работа на горещо, охлаждане на ванна пещ и демонтаж изолации главен свод на стъкларските пещи в "Дружба"АД, гр.Пловдив, “Стинд”, гр.София, “Ново стъкло” ЕАД, гр.Нови Пазар и други.
  3.  Множество бетонови работи: площадки, складове за пясък, затваряне отвори за скипове, надстройване бетонови стени, ремонт депо за трошки, бетонови бокси за сметище и зазиждане на прозорци в "Дружба" АД, гр.Пловдив.

 

4. Ремонт покривни хидроизолации: ОДЗ "Детски рай", с.Куртово Конаре; УПБ"Копривките" ; ЦДГ "Райна Княгиня", гр.Стамболийски.

5. Тенекеджийски работи на автогара "Юг" и автогара "Север" към "Хеброс Бус"ООД, гр.Пловдив и община "Стамболийски".

6. В областта на изолациите: направа топлоизолации на котли в "Инса"ЕООД, гр.Раковски ; топлоизолации на тръби, фасонни части, топлообменници, противопожарни шахти и помпени помещения от поцинкована ламарина, както и топлоизолация на кула с алуминиева ламарина в терминал за нефт и нефтопродукти, модулна инсталация за дестилация на нефт в "Инса Ойл" ООД, с. Белозем.

7. Изградихме мазутно стопанство с монтаж, инсталация и топлоизолация на цистерна в оранжериите на ВПК "Напредък", гр.Кричим, както направа основен ремонт на един от котлите.

8. Направа на нагнетателна и смукателна вентилационна инсталация в административната сграда на "Инса" ЕООД, гр.Раковски.

9. 0бектът, с който фирмата ни се гордее изключително много е изграждането на най-голямата на Балканския полуостров стъкларска пещ, която е по изцяло нов проект на известната немска фирма "Зорг". Освен пещостроителни работи по направа на регенеративните камери, ванната пещ, шийките и работната зона, висококвалифицираните ни пещострители и ръководители изградиха димоходите, комина, подпещния басейн и фидерите на стъкларската пещ. След изграждането на ванната пещ, участвхме в темперирането и заливането на фугите с огнеупорен разтвор.

 

 

10. Съвместно с немски пещостроители от "Зорг" фирмата ни направи горещ ремонт на регенеративни камери и темперовката им в "Стинд" АД, гр.София.

11. През 2005 г. имаме разваляне стара и направа на нова стъкларска ванна пещ в цех №4 на “Дружба Стъкларски заводи”АД, като през същата година и в началото на 2006 г. фирмата ни построи още една нова стъкларска пещ в “Ново стъкло” ЕАД, гр. Нови Пазар.

12. През 2007 г. – 2008 г. “Шанс 2000” ООД изгради нова ванна пещ в “Дружба Стъкларски заводи” АД, гр.Пловдив.